tổ chức gala diner, sự kiện trên du thuyền sông hàn

tổ chức gala diner, sự kiện trên du thuyền sông hàn

tổ chức gala diner, sự kiện trên du thuyền sông hàn

Gala Dinner

Tổ Chức Gala Dinner Trên Du Thuyền
Tổ Chức Gala Dinner Trên Du Thuyền
Loại Tour Theo Yêu Cầu
Thời Gian 120 phút
Chuyến 18h00 - 22h00
Phương Tiện Tàu 100 chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 0 VNĐ/ 1 khách
Tổ Chức Gala Dinner Trên Tàu Rồng
Tổ Chức Gala Dinner Trên Tàu Rồng
Loại Tour Theo Yêu Cầu
Thời Gian 90 phút
Chuyến 18h00; 20h00
Phương Tiện Tàu 250 chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 250.000 VNĐ/ 1 khách
Tổ Chức Sự Kiện Trên Sông Hàn
Tổ Chức Sự Kiện Trên Sông Hàn
Loại Tour Theo Yêu Cầu
Thời Gian 90 phút
Chuyến 18h00; 20h00
Phương Tiện Tàu 250 chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 250.000 VNĐ/ 1 khách
Facebook Chat