xem pháo hoa đà nẵng trên du thuyền - xem pháo hoa đà nẵng trên du thuyền sông hàn

xem pháo hoa đà nẵng trên du thuyền - xem pháo hoa đà nẵng trên du thuyền sông hàn

xem pháo hoa đà nẵng trên du thuyền - xem pháo hoa đà nẵng trên du thuyền sông hàn

Xem Pháo Hoa Đà Nẵng Trên Thuyền

Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Trên Du Thuyền Sông Hàn
Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Trên Du Thuyền Sông Hàn
Loại Tour tháng 6/2024
Thời Gian 270 phút
Chuyến 18h00 - 22h30
Phương Tiện Du Thuyền Sông Hàn
Thăm Quan Du ngoạn sông hàn, xem pháo hoa quốc tế
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 800.000 VNĐ/ 1 khách
Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Poseidon Cruise
Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Poseidon Cruise
Loại Tour tháng 6/ 2024
Thời Gian 270 phút
Chuyến 18h00 - 22h30
Phương Tiện Tàu 100 chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 1.500.000 VNĐ/ 1 khách
Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Trên Tàu Rồng Sông Hàn
Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Trên Tàu Rồng Sông Hàn
Loại Tour tháng 6/ 2024
Thời Gian 270 phút
Chuyến 18h00 - 22h30
Phương Tiện Tàu 250 chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa Chăm, karaoke, nhạc acoutic
Giá Tour 1.800.000 VNĐ/ 1 khách
Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Trên Du Thuyền Dragon Cruise
Xem Pháo Hoa Đà Nẵng 2024 Trên Du Thuyền Dragon Cruise
Loại Tour tháng 6/ 2024
Thời Gian 270 phút
Chuyến 18h00 - 22h30
Phương Tiện Tàu 3 sao 86 chổ ngồi
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 2.000.000 VNĐ/ 1 khách
Facebook Chat