ăn tối trên sông hàn, tàu Danang Dragon Cruise

ăn tối trên sông hàn, tàu Danang Dragon Cruise

ăn tối trên sông hàn, tàu Danang Dragon Cruise

Giá vé du thuyền sông hàn 2024 (ăn tối và du ngoạn)

Tên Tàu Khung giờ chạy Giá vé ăn tối và du ngoạn
Du thuyền sông hàn Từ 18h00 đến 21h00 cứ 30 phút sẽ có 1 chuyến. Mỗi chuyến chạy 50 phút. 150.000đ/ vé (kèm nước suối, trái cây, xem múa) Giá tốt cho khách đoàn 0935868508.Thuyền này chỉ du ngoạn không tổ chức ăn.
Tàu Rồng Sông Hàn 18h00 - 19h30 Du ngoạn không ăn: 150.000đ/người .                                             
Ăn & du ngoạn: 270.000đ - 800.000đ/ người. 
20h00 - 21h30
Dragon Cruisee 18h00 - 19h30 Du ngoạn không ăn: 200.000đ/người .                                              
Ăn & du ngoạn: 3800.000đ - 1000.000đ/ người.
20h00 - 21h30
Poseidon Cruise 18h00 - 19h30 Du ngoạn không ăn: 390.000đ/người .                                              
Ăn & du ngoạn: 590.000đ - 1.290.000đ/ người.
20h00 - 21h30
 

Tour liên quan

Ăn Tối Trên Du Thuyền Sông Hàn
Ăn Tối Trên Du Thuyền Sông Hàn
Loại Tour Tổ chức hằng đêm
Thời Gian 75 - 90 phút
Chuyến 18h00 - 19h30
Phương Tiện Tàu Du Lịch 100 Chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 300.000 VNĐ/ 1 khách
Ăn Tối Trên Tàu Rồng Sông Hàn
Ăn Tối Trên Tàu Rồng Sông Hàn
Loại Tour Tổ chức hằng đêm
Thời Gian 90 phút
Chuyến 18h00; 20h00
Phương Tiện Tàu Du Lịch 250 chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 450.000 VNĐ/ 1 khách
Tổ Chức Sự Kiện Trên Sông Hàn
Tổ Chức Sự Kiện Trên Sông Hàn
Loại Tour Tổ chức hằng đêm
Thời Gian 90 phút
Chuyến 18h00; 20h00
Phương Tiện Tàu 100 - 250 chổ
Thăm Quan Cầu Rồng, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Tình Yêu, Cá Chép
Giải Trí Múa ChămPa, Karaoke
Giá Tour 280.000 VNĐ/ 1 khách
Facebook Chat