Tour liên quan

Lặn Ngắm San Hô Đà Nẵng
Lặn Ngắm San Hô Đà Nẵng
Loại Tour Tổ chức hằng ngày
Thời Gian 1 ngày
Chuyến 8h30 - 14h00
Phương Tiện xe ô tô , cano cao tốc
Thăm Quan chùa linh ứng,lặn san hô
Giải Trí
Giá Tour 550.000 VNĐ/ 1 khách
Tour Đảo Ngọc Đà Nẵng
Tour Đảo Ngọc Đà Nẵng
Loại Tour tổ chức hàng ngày
Thời Gian 1 ngày
Chuyến 8h30 - 14h00
Phương Tiện cano cao tốc
Thăm Quan đảo ngọc, sũng cỏ,lặn san hô
Giải Trí
Giá Tour 750.000 VNĐ/ 1 khách
Facebook Chat